Actualitat

Foto: Arxiu Municipal de Girona

La biblioteca de l'Arxiu Municipal de Girona integra un nou sistema de gestió per fer-la més visible i accessible.

divendres 22 de maig de 2020 | Societat

La biblioteca de l’Arxiu Municipal de Girona ha introduït un nou sistema de gestió que permet un accés més àgil a la documentació del servei en línia.

El sistema està basat en el programari de codi lliure Koha, un servei gratuït molt freqüent a les biblioteques d’arreu d’Europa i els Estats Units. A través d’aquest, els usuaris poden arribar a un major nombre d’arxius i enllaços del catàleg de l’Ajuntament de Girona.

L’objectiu d’aquest canvi és poder integrar la biblioteca de l’Arxiu Municipal de Girona al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i, a més, que guanyi visibilitat com a centre especialitzat en col·lecció local dins el Sistema Bibliotecari de Catalunya. També es pretén que la biblioteca cooperi amb altres plataformes de continguts, ja que amb el nou sistema de gestió s’ha adequat als estàndards internacionals.

A més de la secció de la col·lecció local i la secció d’imatge, l’arxiu té amb una àmplia col·lecció d'història local dels municipis de les comarques gironines, i altres col·leccions destacables sobre arxivística, documentació i biblioteconomia. El seu catàleg compta uns 18.000 registres bibliogràfics i gairebé 1.400 capçaleres d'hemeroteca.

Tots els podcasts Escoltar ara