Actualitat

Foto: @alcaldessa_gi

L'Ajuntament de Girona ha rebut una trentena de sol·licituds més d'ampliació de terrasses

dimarts 19 de maig de 2020 | Societat

Des del consistori s'ha ofert la possibilitat als establiments que disposen de terrassa d'ampliar l'espai d'ocupació a la via pública de manera que puguin mantenir el màxim aforament permès a la llicència.

Majoritàriament, el consistori ha accedit a facilitar l'ampliació, sigui ocupant més espai allà on hi ha la terrassa, o bé reubicant-la en espais propers com ara zones d'aparcament, de càrrega i descàrrega o carrils de circulació. Paral·lelament, els serveis d'inspecció de l'Ajuntament estan visitant in situ les diferents terrasses autoritzades, per comprovar que es garanteixin les distàncies de seguretat sanitària i valorar amb les persones responsables dels locals la situació.

Continuen les obres a la via pública encarades a guanyar més espai per als vianants i les bicicletes. Els treballs es van enfocar ahir al voltant de la plaça de Catalunya. Concretament, s'ha tallat l'accés de vehicles al vial oest, on hi ha les voltes, i s'han eliminat les places d'aparcament. D'aquesta forma, s'ha aconseguit doblar l'espai de pas pels vianants i guanyar més metres per a les terrasses, les quals s'han traslladat a la calçada. També s'ha senyalitzat la nova parada de taxis de l'avinguda de Sant Francesc, que substitueix la que hi havia al carrer de Joan Maragall. Aquesta via passarà a incloure un carril bici en el tram que va de la Gran Via de Jaume I a la plaça de Pompeu Fabra. Tant els aparcaments de càrrega i descarrega que hi havia en aquest punt com els que hi havia al vial oest de la plaça de Catalunya s'han traslladat a la plataforma de la plaça, suprimint aparcaments de zona blava. Aquesta modificació també permetrà eliminar aquell volum de trànsit que feia voltes per la plaça buscant aparcament. Ahir també han començat les obres d'ampliació del pas de vianants de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià.

Aquesta setmana està previst senyalitzar els passos de vianants de l'avinguda de Sant Francesc, de la plaça de Catalunya i del carrer de Santa Clara i el nou carril bici del carrer de Joan Maragall. També se senyalitzarà la zona de càrrega i descàrrega del carrer de Doctor Gaspar Casal, en la seva confluència amb el carrer de Fontanilles.

Tots els podcasts Escoltar ara