Actualitat

Foto: leti.com

Girona es manté amb més de 100 mil habitants i confirma la tendència de creixement de la població

divendres 7 de febrer de 2020 | Societat

L’Ajuntament de Girona ha publicat l’estudi bàsic del Padró municipal d’habitants del 2019 i a data de 1 de gener la població de la ciutat era de 101.947 habitants. Aquesta xifra suposa 1.586 habitants més que l’any passat a les mateixes dates segons les dades territorials de l’IDESCAT.

Aquesta tendència ascendent de la població s’ha produït a la ciutat de Girona durant tot el període que es té registrat, des de 1998, de manera que en cap moment hi ha hagut una davallada de la població. En els últims 10 anys hi ha hagut un creixement sostingut, amb 5.664 habitants més ara que al 2009, però amb un ritme de creixement més lent que al període comprès entre el 2001 i el 2009, en el qual Girona va experimentar un pic de creixement.

Una altra dada que també s’ha produït al llarg de tots aquests anys és la presència de més homes que dones a la ciutat. Aquest 2019, Girona comptava amb gairebé un 4% més de dones que homes, en concret, 3.990 dones més.

Tots els podcasts Escoltar ara