Actualitat

Foto: Girona FM

Turisme impulsarà un pla estratègic del sector turístic

dimarts 7 de gener de 2020 | Societat

La Taula Gironina de Turisme impulsarà un pla estratègic del sector turístic gironí a partir de 5 grans debats.

L’objectiu de la Taula Gironina de Turisme és elaborar un pla estratègic del sector turístic gironí escoltant les veus de tots els agents implicats. La idea principal és que el pla l’assumeixin els responsables polítics del territori.

La iniciativa la volen tirar endavant des de la Taula Gironina de Turisme juntament amb la Universitat de Girona impulsant les jornades El turisme de les comarques gironines a debat, per dur a terme una reflexió respecte a la posició actual del turisme a les comarques i com s’hauria d’encaminar en un futur. El primer debat es celebrarà el dia 30 de gener a l’Auditori de Girona. A la segona taula es parlarà sobre turisme, allotjament i paisatge a Roses el 26 de febrer, la tercera es farà a Olot i tractarà sobre Turisme i Arquitectura i, per últim, la quarta finalitzarà el cicle a Lloret de Mar amb un debat final amb les conclusions i reptes del futur de les comarques gironines.

La degana de la Facultat d’Econòmiques de La Universitat de Girona, Anna Garriga, explica com de necessari és que es conegui la labor del turisme a les comarques de Girona.

Aquesta iniciativa es tracta del tercer gran bloc de debats sobre el turisme a la demarcació després de la que es van celebrar al 1976 i al 2004.

Tall de veu_Anna Garriga

Tots els podcasts Escoltar ara