Enquesta valoració activitats de Recursos Educatius


El Servei Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Girona vol conèixer la seva opinió per tal de millorar la qualitat de l'oferta i dels serveis


Hi ha 24 preguntes en aquesta enquesta.
  Nota De Privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
Els registres que contenen les seves respostes de l'enquesta no contenen cap identificació seva a menys que una pregunta específica així ho faci. Si respon aquesta enquesta utilitzant una contrasenya que li dóna accés, pot estar segur que aquesta no s'associa a cap de les seves respostes. Això s'administra en una taula de dades separada, que només s'actualitza per indicar que ha completat o no l'enquesta, però sense establir cap vincle amb la taula on s'emmagatzemen les seves respostes, per tant, no hi ha cap manera d'associar una resposta amb la persona que la va realitzar.