Ajuntament de Girona

Sexualitat

Identitat de gÈnere

La sexualitat forma part de l'experiència humana, i cadascú té el dret de viure-la com vulgui, sempre que es respectin els drets individuals de la resta de persones. La sexualitat no és estàtica, sinó que evoluciona al llarg de les nostres vides. A part de les característiques personals, hi intervenen altres factors: la família, els amics, les experiències viscudes, els mitjans de comunicació, etc. Tot això pot modular i condicionar la nostra sexualitat. Per tant, és important que siguem crítics i crítiques amb allò que ens arriba d'aquests models.

En aquest aprenentatge hi està en joc la construcció de la identitat de gènere, una qüestió de subjectivitat que no depèn dels genitals. La identitat de gènere és com una persona, dintre seu, en base a les seves experiències, sentiments, necessitats, etc. defineix el seu propi gènere. És la manera com un o una se sent dins el seu cos sexuat i el grau d'adequació amb el rol masculí ("home") i/o femení ("dona"), tot contemplant tota una escala que pot anar del binarisme (masculí/femení) a identitats no binàries. Cada persona té la seva manera única de ser, estar i expressar el gènere, més enllà de les normes predeterminades a la nostra societat.

No s'ha de confondre amb l'orientació sexual, que seria el sentiment d'atracció cap a les persones (física, emocional...) en funció dels gèneres. D'orientacions sexuals n'hi ha moltes, i si bé les més conegudes són l'heterosexualitat i l'homosexualitat, també hi ha la bisexualitat i l'asexualitat, entre d'altres.

No és estrany que en algun moment de la vida es puguin presentar confusions i dubtes en relació a aquests aspectes. Com en d'altres aspectes de creixement, cal prendre's un temps per sentir-se tranquil·la o tranquil amb els sentiments que es viuen i, si això es fa difícil, cal parlar-ne amb algú que et pugui entendre i ajudar. Al Centre Jove et podem orientar i acompanyar en aquest sentit!

Per completar aquesta informació et proposem els següents recursos.
Els vídeos del projecte "Dibuixant el gènere" elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal:

El projecte de Mar C. Llop "Construccions identitàries"

© 2021 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat