Ajuntament de Girona

Sexualitat

Mètodes anticonceptius

Els mètodes anticonceptius són aquells que ens permeten gaudir de la sexualitat compartida sense por a un embaràs no previst. Cada persona podrà trobar el que li vagi millor, segons l'edat, la situació personal, el tipus i la freqüència de les relacions, les pròpies creences, etc., perquè no hi ha un mètode ideal per a tothom. Abans d'escollir un anticonceptiu és important poder parlar de les seves característiques amb algun professional. Cal conèixer i seguir correctament les normes d'utilització de cada mètode, ja que l'ús correcte és la millor garantia per evitar riscos en les relacions sexuals (embarassos no planificats i contagi de malalties de transmissió sexual).

Mètodes anticonceptius:

Hormonals

Píndola anticonceptiva

La píndola és un mètode anticonceptiu que consisteix a prendre un comprimit oral amb contingut hormonal similar al que produeixen els ovaris, la píndola és un mètode eficaç i segur (sempre que s'administri correctament) i dels més utilitzats.

La píndola actua sobre el cicle hormonal de la dona impedint l'ovulació. Les pastilles d'avui en dia a part d'una alta eficàcia anticonceptiva presenten menys efectes secundaris i avantatges addicionals.

És important saber que aquest mètode evita l'embaràs però no protegeix de les malalties de transmissió sexual. L'anticoncepció oral és un mètode reversible i molt segur per prevenir l'embaràs sempre que s'utilitzi seguint les indicacions mèdiques.

Anell vaginal

L'anell vaginal és un cércol de plàstic flexible que conté hormones (estrògens i progesterona). Actua de manera molt similar a la píndola. Fa uns 55mm d'amplada, 4 mm de gruix i un diàmetre aproximat de 5,4 cm. La mateixa dona se'l pot col·locar a l'interior de la vagina i el portarà durant tres setmanes al llarg de les quals l'anell vaginal anirà alliberant una dosi molt baixa d'hormones.

L'anell vaginal evita que es produeixi l'ovulació. No protegeix del contagi de malalties de transmissió sexual.

Pegat anticonceptiu

Aquest mètode allibera hormones que són absorbides a través de la pell. Consisteix en l'aplicació d'un pegat setmanal durant tres setmanes, seguides d'una setmana sense pegat. No protegeix del contagi de malalties de transmissió sexual.

El pegat s'ha d'enganxar sobre la pell de zones planes del cos que no tinguin pèl ni lesions. Es pot utilitzar en diferents circumstàncies: per nedar, fer exercici, etc., ja que resisteix la humitat i la calor. Aquest mètode impedeix l'ovulació.

DIU hormonal

El DIU hormonal és un petit dispositiu de plàstic que es col·loca en l'úter i que sol tenir forma de T par a una millor adaptació a la cavitat uterina. És un mètode anticonceptiu de llarga duració (5 anys), reversible i que protegeix de l'embaràs però no del contagi de Malalties de transmissió sexual. Per la seva forma d'actuar en l'úter, el DIU hormonal produeix una disminució de la duració i quantitat del sagnat menstrual.

L'ha de col·locar i extreure un/a professional sanitari.

Injecció de progestagen

És un mètode hormonal que s'aplica per via intramuscular cada tres mesos i evita l'ovulació durant aquest període de temps. Evita l'embaràs però no el contagi de malalties de transmissió sexual. És un mètode aconsellat per a les dones amb facilitat per oblidar utilitzar altres mètodes com serien la pastilla anticonceptiva o l'anell vaginal.

Implant hormonal

Es tracta d'un mètode anticonceptiu a llarg termini (tres anys) eficaç i fàcil d'utilitzar. Consisteix en la inserció sota la pell del braç, per part d'un/a professional, d'una petita cànula de plàstic flexible que allibera progestagen de forma constant. Aquest mètode és aconsellable en dones que tenen dificultats per utilitzar altres mètodes anticonceptius o intolerància als estrògens. És un mètode que evita l'embaràs però no el contagi de malalties de transmissió sexual.

De barrera

Preservatiu

Preservatiu masculí: és una funda molt fina de làtex, elàstica i resistent que es col·loca sobre el penis quan està en erecció i sempre abans de la penetració.

Preservatiu Femení: és menys conegut i s'utilitza menys. Té forma cilíndrica, és d'un material més gruixut que el làtex i és tan fàcil d'introduir a la vagina com un tampó.

Els dos preservatius actuen com a barrera i impedeixen que els espermatozous puguin entrar en contacte amb l'òvul fecundant-lo. A més a més el preservatiu és el mètode per excel·lència que protegeix de les malalties de transmissió sexual. És un mètode molt fàcil d'utilitzar.

Com i quan s'ha d'utilitzar el preservatiu?

Diafragma

El diafragma és un dispositiu de goma en forma de caputxó, que la dona s'introdueix a la vagina i es cobreix d'aquesta manera el coll de l'úter. Els músculs vaginals són els responsables que el diafragma es mantingui en el seu lloc i actuï com a barrera física i s'evita així que els espermatozous arribin a l'òvul. Perquè aquest mètode sigui efectiu hauria d'utilitzar-se cada cop que es tenen relacions sexuals i sempre amb espermicides. No protegeix contra les malalties de transmissió sexual.

Mecànics

DIU (dispositiu intrauterí)

El dispositiu intrauterí (DIU) és una estructura de plàstic petita i flexible amb un metall addicional que generalment és de coure. El DIU s'introdueix en l'úter de la dona a través de la vagina de forma senzilla i ràpida, però ha de fer-ho un/a professional. Quasi bé tots els DIU porten uns fils en l'extrem inferior per poder verificar si està en el seu lloc i per facilitar-ne l'extracció.

N'hi ha de diferents models i mides per adaptar-se al màxim a l'úter de cada dona. Aquest mètode evita la implantació de l'òvul a les parets de l'úter per tant impedeix l'embaràs però no protegeix del contagi de malalties de transmissió sexual. És un mètode aconsellat en dones que ja hagin tingut algun fill/a i té una durada de tres a cinc anys.

Naturals

Són mètodes anticonceptius poc fiables, que demanen un bon coneixement del propi cos i que limiten les relacions sexuals amb penetració als dies que estan dins l'anomenat "període segur". En cap cas eviten el contagi de malalties de transmissió sexual.

Químics

En aquest grup hi trobem les cremes espermicides i els òvuls vaginals. Són productes farmacèutics compostos de substàncies que tenen com a objectiu impedir que els espermatozous arribin vius a les trompes de Fal·lopi. Són mètodes que per si sols tenen poca eficàcia i normalment s'utilitzen com a complement d'altres mètodes. No eviten el contagi de malalties de transmissió sexual.

Quirúrgics

Lligadura de trompes

És un mètode irreversible, és a dir per a tota la vida que consisteix a lligar les trompes de Fal·lopi per evitar el pas de l'òvul cap a l'úter i per tant la possibilitat d'embaràs. No evita el contagi de malalties de transmissió sexual i no altera el cicle menstrual. Es tracta d'una intervenció quirúrgica.

Dispositius intratubaris

És un mètode anticonceptiu molt segur i irreversible. Consisteix a inserir quirúrgicament unes espirals a les trompes, que provoquen una reacció del teixit que porta a l'obstrucció de les trompes. Els primers tres mesos s'ha d'utilitzar un mètode anticonceptiu de suport fins a comprovar que les trompes estan absolutament obstruïdes. No evita el contagi de malalties de transmissió sexual i no altera el cicle menstrual.

Vasectomia

És una intervenció quirúrgica en la qual es tallen i lliguen els conductes deferents per on passen els espermatozous i s'impedeix així que surtin en l'ejaculació. És una intervenció senzilla i pràcticament irreversible. Unes setmanes després s'ha de comprovar que no hi ha presència d'espermatozous en el semen a través d'un espermiograma. No evita el contagi de malalties de transmissió sexual.

© 2021 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat