Ajuntament de Girona

Alimentació

Quan parlem de salut considerem diferents factors (genètics i ambientals) la variable exterior més important dels quals és l'alimentació. Quan t'alimentes, ingereixes nutrients que compleixen funcions essencials en el teu organisme, moltes de les quals tenen repercussió directa per a la teva salut. Una alimentació adequada ha de satisfer diàriament totes les necessitats nutricionals, incorporar valors culturals, gastronòmics i de satisfacció personal.

L'alimentació és molt important per al creixement i el bon desenvolupament tant del cos com de la ment, ja que els hàbits alimentaris que s'aprenen a la infància i al llarg de l'adolescència són un factor determinant a l'hora de configurar els hàbits que perduraran i les conductes que es tindran a l'edat adulta.

La importància de la imatge corporal i els prototips imposats per la societat poden portar-te a dietes restrictives i desequilibrades des del punt de vista de la nutrició. Cal tenir en compte que en la societat actual els desequilibris alimentaris són la causa principal del desenvolupament precoç de la major part de les malalties cròniques o degeneratives i de l'aparició de coneguts trastorns alimentaris com l'anorèxia i la bulímia. L'objectiu bàsic hauria de ser incorporar hàbits de vida saludables i millorar el perfil alimentari per tal de provocar una davallada global dels factors de risc.

En definitiva l'alimentació és una de les bases de la vostra vida i vosaltres sou els responsables de regular-la ja que la importància que té sobre l'organisme és inimaginable i el que heu d'aprendre és a estar ben informats i a corregir o solucionar possibles errades.

Trastorns alimentaris

ANORÈXIA
L'anorèxia nerviosa és la pèrdua de pes provocada per una reducció en la ingesta d'aliments i/o l'excés d'exercici físic. És un trastorn que es caracteritza pel rebuig a mantenir el pes corporal dintre o per sobre del valor mínim normal d'acord amb l'edat i la talla. També comporta una por immensa de guanyar pes i convertir-se en una persona obesa. Es produeix una alteració de l'autopercepció del pes i la silueta corporal.

BULÍMIA
La bulímia nerviosa és un trastorn que es caracteritza per menjar grans quantitats d'aliments en poc temps i compensar aquest comportament provocant posteriorment el vòmit o utilitzant laxants, diürètics o d'altres medicaments.

La base d'aquests dos trastorns es troba en alteracions psicològiques però poden arribar a tenir greus conseqüències biològiques i fisiològiques que van des de l'absència de la menstruació, caiguda dels cabells, sequedat de la pell, alteracions gastrointestinals fins a problemes cardiovasculars i renals seriosos.

© 2021 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat