Ajuntament de Girona

Agenda Jove

Taller d'habilitats per a la vida

ELS DIJOUS 7 I 21 DE NOVEMBRE, 5 I 19 DE DESEMBRE, 9 I 23 DE GENER I 6 I 20 DE FEBRER

El grup d’habilitats per la vida té una finalitat preventiva i també terapèutica i madurativa, on l’objectiu principal és el de potenciar l’autonomia dels joves i crear, estimular o fomentar recursos personals per tal de millorar l’adaptació en el seu entorn i aconseguir un millor benestar emocional.
Aquest grup pretén ser un medi natural on es puguin donar noves experiències, aprenentatges i interrelacions, que els hi siguin útils a l’hora de desenvolupar-se de forma més saludable en altres grups com la família, els companys, els amics, etc.

Parèntesi

ELS DIMECRES 13 DE NOVEMBRE, 11 DE DESEMBRE, 8 DE GENER, 12 DE FEBRER, 11 DE MARç, 15 D'ABRIL, 13 DE MAIG I 10 DE JUNY DE 13,30 A 15,00 HORES.

Espai de trobada per a joves de 18 a 25 anys on treballar diferents aspectes relacionats amb la salut emocional, relacional i també afectivosexual.

Es partirà d'un enfoc reflexiu, en base a dinàmiques vivencials. Serà un grup obert

Visita informativa de centre: Sexualitat'S :) :(

EN HORARI A CONVENIR DE SETEMBRE A JULIOL

En horari a convenir, s'ofereixen en el Centre Jove de Salut les anomenades VISITES INFORMATIVES DE CENTRE.

Aquesta activitat és oberta a tots els joves, té una durada d'una hora i mitja i els objectius són: donar a conéixer el servei entre els nois i noies i treballar el concepte ampli de sexualitat a través de la participació i la reflexió. Es realitzen en el mateix Centre Jove de Salut i els grups han de ser d'un mínim de 3 persones i un màxim de 15. Cal trucar per telèfon per concretar agenda.

Prova ràpida del VIH

EN HORARI A CONVENIR DE SETEMBRE A JULIOL

Test que en 15 minuts permet tenir un resultat.

Prèvia hora concertada al 972 204212, professionals de l'Associació Comunitària Anti Sida de Girona es desplacen al Centre Jove de Salut per efectura aquesta prova als joves de la ciutat de Giorna fins a 25 anys, que ho sol·licitin.
El test ràpid del VIH és un procés d'assistència que implica que la persona rebi una atenció individualitzada, confidencial i anònima i també assessorament i informació per tal de decidir si vol fer-se aquest tipus de prova. La realització d'aquesta comporta una atenció posterior i, en cas de resultat positiu, la conseqüent derivació.
El més important és que per tal d'obtenir un resultat fiable, cal deixar passar tres mesos des de la pràctic de risc (relacions sexuals sense protecció, contacte amb sang, consum de drogues per via endovenosa...) abans de fer-se la prova.

Visita informativa de centre: La línia vermella de les addiccions

EN HORARI A CONVENIR DE SETEMBRE A JULIOL

En horari a convenir, s'ofereixen en el Centre Jove de Salut les anomenades VISITES INFORMATIVES DE CENTRE

Aquesta activitat és oberta a tots els joves, té una durada d'una hora i mitja i els objectius són: donar a conèixer el servei entre els nois i noies, treballar el concepte d'addicció i reflexionar sobre l'ús i abús a traves de metodologies participatives. Es realitzen en el mateix Centre Jove de Salut i els grups han de ser d'un mínim de 3 persones i un màxim de 15. cal trucar per telèfon per concretar agenda.

© 2019 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat