Ajuntament de Girona


Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat
del 10 de novembre de 2019

Consulta dels col·legis electorals de la ciutat de Girona

Introduïu l'adreça on esteu empadronats al següent cercador per saber quin és el vostre col.legi electoral de la ciutat de Girona. El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins a la data de tancament del cens electoral que va ser el 27 de juny de 2019.

Carrer:   
Número:
 

També podeu consultar la relació de col·legis electorals a Girona ciutat al següent document:

Relació de tots els col·legis electorals a Girona ciutat

Consulta del cens electoral per internet

Si el que es vol és consultar el cens electoral i verificar el col·legi electoral que us pertoca, segons les dades del padró, ho podeu fer a través de la carpeta ciutadana que trobareu a la seu electrònica.

Per tal d'accedir a la informació d'aquesta pàgina, cal que us identifiqueu abans en el sistema amb un certificat electrònic (idCAT, e-DNI...) o amb usuari/ària i contrasenya (PIN).

El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins a la data de tancament del cens electoral que va ser el 27 de juny de 2019.

Calendari electoral

Informació el dia de les eleccions

Els servei d'informació de l'Ajuntament de Girona estaran a disposició durant tot el dia de les eleccions, de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Telèfon: 972 419 010
Web: www.girona.cat/ic

No rebre propaganda electoral

Els electors que ho desitgin poden demanar no rebre propaganda electoral. Les persones poden demanar la seva inclusió/exclusió en les còpies del Cens electoral que s’entreguen als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Si disposeu de certificat electrònic, es por realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l’INE. També ho podeu sol·licitar adreçant-vos a les Oficines d’Informació i Atenció Ciutadana.

Més informació

Web de les Eleccions Generals - 10 novembre 2019
© 2020 Ajuntament de Girona