Us trobeu a:   Documentació  >  Material didàctic

Col·lecció Girona Judaica

El Patronat Call de Girona edita una obra anualment, des de l'any 2004. Aquesta està relacionada amb qualsevol àmbit de la cultura jueva. Aquestes obres conformen la Col·lecció Girona Judaica que de moment compta amb sis volums. Els volums es poden adquirir a la botiga del Museu, que també disposa de venda en línia.

Jueus del rei i del comte. A l'entorn de les comunitats jueves de Girona i Castellò d'Empúries

Recull de les comunicacions presentades a la jornada d’estudi en homenatge a Miquel Pujol Canelles, celebrada el 19 d’octubre de 2013, en què hi participaren el professor Joan Ferrer i els historiadors María José Lloveras, Josep M. Gironella, Joel Colomer, Irene Llop, Inés Padrosa, Anna M. Puig i Pere Gifre. Mentre uns treballs estan centrats en la cultura i el llegat jueu a l’àrea de Girona i del comtat d’Empúries, els altres han fet ressaltar la figura i l’obra de Miquel Pujol. La jornada i l’edició del volum han estat coordinats pel Patronat Call de Girona a través de l’Institut d’Estudis Nahmànides i per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través de l’Arxiu Municipal.

Informació de l'edició
Jueus del rei i del comte. A l'entorn de les comunitats jueves de Girona i Castellò d'Empúries. Col·lecció Girona Judaica 7. Ed. Patronat Call de Girona i ajuntament de Castelló d'Empúries. Girona, 2014.

Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV

Aquest volum presenta la història de l'organització interna de la comunitat dels jueus de Girona, des dels primers indicis, al segle XII, fins a l'expulsió l'any 1492. A partir de bibliografia i dades inèdites procurades per la investigació, intenta desentrellar el funcionament de la comunitat jueva, donar relleu als noms propis dels que se n'ocuparen, i establir les estructures de poder a l'interior de la comunitat.

Informació de l'edició
Riera i Sans, Jaume. Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV. Col·lecció Girona Judaica 6. Ed. Patronat Call de Girona. Girona, 2012.

Temps i espais de la Girona Jueva

Actes del Simposi Internacional celebrat a Girona els dies 23, 24 i 25 de març de 2009. Recull de ponències que fan referència a diversos aspectes de la història material i cultural de la Girona jueva; amb aquesta publicació, es fan accessibles a totes les persones interessades les darreres línies d'investigació, les descobertes més recents i els avenços històrics i historiogràfics més rellevants, que permeten un estudi més aprofundit de la comunitat jueva de la ciutat de Girona.

Informació de l'edició
Temps i espais de la Girona Jueva. Col·lecció Girona Judaica 5. Ed. Patronat Call de Girona. Girona, 2011.

Poemes de Meixul·lam de Piera. Girona s. XIII

Recull de poemes del deixeble de Mossé ben Nahman, conegut col·loquialment com en Vides de Girona, que al mateix temps fou un dels principals dirigents de la comunitat jueva de la ciutat. Versos traduïts i editats pel desaparegut doctor Josep Ribera Florit, que ens brinden un dels més alts exponents pel que fa a la poesia hebrea de la Catalunya medieval. Meixul·lam de Piera ofereix en aquest compendi la seva poesia críptica, d'alt nivell intel·lectual, que el va fer mereixedor en el seu temps d'un important reconeixement.

Informació de l'edició
Ribera Florit, Josep; Jiménez, Esther. Poemes de Meixul·lam de Piera. Girona s. XIII. Col·lecció Girona Judaica 4. Ed. Patronat Call de Girona. Girona, 2008.

Els poders públics i les sinagogues segles XIII – XV

Extens estudi de documentació relativa a les desaparegudes sinagogues medievals de la Corona d'Aragó. En primer lloc hom troba un estudi sobre les relacions que els poders públics mantingueren amb les sinagogues. En segon lloc, trobem la col·lecció documental, és a dir; una sèrie de textos d'arreu dels territoris de la Corona d'Aragó, transcrits en ordre cronològic.

Informació de l'edició
Riera i Sans, Jaume. Els poders públics i les sinagogues segles XIII–XV. Col·lecció Girona Judaica 3. Ed. Patronat Call de Girona. Girona, 2006.

Les Nits Jueves. Llegendes de la tradició d'Israel

Recull de tradicions i llegendes que tenen origen en la literatura hebraica i que mostren quina era la visió jueva del món i de l'home. Obra que conté una bona mostra d'alguns dels textos que conformaven la cultura jueva medieval.

Informació de l'edició
Ferrer, Joan; Martínez, Assumpta; Boix, Marc (il·lustracions). Les Nits Jueves. Llegendes de la tradició d'Israel. Col·lecció Girona Judaica 2. Ed. Patronat Call de Girona. Girona, 2005.

Documents hebraics de la Catalunya medieval 1117 – 1316

Treball guanyador de la II Beca Mossé ben Nahman (1999) que comprèn un extensiu anàlisi de documents escrits en hebreu per jueus catalans de Girona i Barcelona, entre els segles XII i XIV.

Informació de l'edició
Klein, Elka. Documents hebraics de la Catalunya medieval. Hebrew Deeds of Catalan Jews 1117 – 1316. Col·lecció Girona Judaica 1. Ed. Patronat Call de Girona i Societat Catalana d'Estudis Hebraics. Barcelona, 2004.

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2023 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat web