Us trobeu a:   Publicacions  >  Fulls de sala

Material didàctic

Girona, ciutat jueva - Dossier pedagògic

Inclou un mapa del call medieval, un glossari i una cronologia. Trobareu més informació sobre aquesta visita didàctica a la secció Educació.

La Girona jueva. El Call - Fitxes de treball

Material didàctic per a l'alumnat, elaborat per La Caseta-Serveis Educatius de l'Ajuntament de Girona. Trobareu més informació sobre aquest itinerari didàctic a la secció Educació.

La vida als calls - Fitxes de treball

Material didàctic per a l'alumnat. Trobareu més informació sobre aquesta visita didàctica a la secció Educació.

Crises and community: Catalan Jewish women and conversas in Girona, 1391–1420

Tamid: Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, 14 (2019), p. 91-130

Fugint de l'Holocaust. Catalunya i els refugiats jueus durant la segona guerra mundial

Buidatge de documents originals de l'Arxiu Històric de Girona realitzat per Martine Berthelot

Fulls de sala

Els orígens. Sis-cents anys d'història

El call. El barri d'Israel

L'aljama. La vida en comunitat

La família. Tradició i ritual

La sinagoga. Espais comunitaris

El fossar dels jueus. Montjuïc

Cultura jueva. Girona, ciutat mare d'Israel

Guanyar-se el pa. L'activitat econòmica

Una relació difícil. De la coexistència a la marginació

Societat conversa i Inquisició

El llegat material. Les restes arqueològiques

Cronologia

Escultura de Colom

Catàlegs i fulletons

Guia breu del Museu d'Història dels Jueus. Girona (mostra reduïda)

Llibret de 39 pàgines que amplia amb text i imatges el contingut de les sales del Museu. El preu de venda al públic és de 3 euros i es pot adquirir a la recepció del centre.

Tríptic del Call de Girona

Fulletó informatiu amb els horaris d'obertura del Museu d'Història dels Jueus i l'Institut d'Estudis Nahmànides. També inclou el plànol de la visita al museu amb audioguia.

Tríptic del Call de Girona en hebreu

Fulletó informatiu en hebreu amb els horaris d'obertura del Museu d'Història dels Jueus i l'Institut d'Estudis Nahmànides

Tríptic del Call de Girona en rus

Fulletó informatiu en rus amb els horaris d'obertura del Museu d'Història dels Jueus i l'Institut d'Estudis Nahmànides

Espais arqueològics del call de Girona

Fulletó sobre les intervencions arqueològiques realitzades al Centre Bonastruc ça Porta

Memòries del Patronat Call de Girona

Memòria 2019

Resum genèric i estadístic de l'activitat del Patronat Call de Girona. S'hi detallen les principals dades sobre visitants i activitats vinculades al Museu d'Història dels Jueus i a l'Institut d'Estudis Nahmànides.

Podeu consultar també els anys anteriors:

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013

Memòria 2012

Memòria 2011

Memòria 2010

Memòria 2009

Memòria 2008

Memòria 2007

Recursos

Sol·licitud per a rodatges, sessions fotogràfiques i/o entrevistes

Document a omplir per a qualsevol persona interessada en realitzar fotografies i/o gravacions a l'interior del Centre Bonastruc ça Porta

Fitxa de creditors

Document a omplir pels proveïdors de béns i/o serveis al Patronat Call de Girona

Patronat Call de GironaAjuntament de Girona

© 2021 Patronat Call de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat