Préstec

Amb el carnet de biblioteques podeu endur-vos qualsevol document, excepte els que estan marcats com a exclosos de préstec.

Préstec personal

Presentant el carnet de biblioteques us podeu endur durant 30 dies:

  • 15 llibres
  • 5 revistes
  • 5 DVD
  • 5 CD

Préstec a entitats

Les entitats també poden disposar d'un carnet amb el qual poden endur-se en préstec durant 90 dies:

  • 25 llibres
  • 10 revistes
  • 10 DVD
  • 10 CD

Préstec interbibliotecari (PI)

Si el que busqueu no es troba a la biblioteca us ho podem demanar a altres biblioteques públiques a través del préstec interbibliotecari.

Renovació

Si necessiteu els documents més de 30 dies els podeu renovar sempre i quan no estiguin reservats. Això es pot fer personalment al taulell, per telèfon o al web.

Reserva

Si necessiteu un document de la biblioteca que està en préstec podeu reservar-lo al taulell, per telèfon, per correu electrònic o al web. El límit són 5 reserves.

Retorns

Qualsevol document que agafeu en préstec a les biblioteques de Girona, Salt i Sarrià es pot retornar indistintament a qualsevol d'aquestes biblioteques. Si la biblioteca està tancada, podeu deixar els documents a la bústia de retorns.

Llibre electrònic

Amb el carnet de biblioteques també teniu accés al préstec de llibres electrònics a través de la plataforma ebiblio.

Desiderates

Ens podeu ajudar a millorar el fons fent-nos suggeriments de compres.


Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura