L’Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2020-2021

Els centres interessats tenen temps fins al 10 de setembre per presentar la seva sol·licitud. L’objectiu és finançar projectes o activitats que pretenen potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat

21/07/20

Un any més, l’Ajuntament de Girona promou la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars adreçades als centres educatius de Girona. L’objectiu d’aquestes subvencions és finançar projectes o activitats que potenciïn les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat per a que puguin complir la seva funció com a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora.
La millora de les biblioteques escolars esdevé una eina molt important en la millora de l’acció educativa dels centres educatius, és per això que l’ajuntament manté el compromís per a recolzar la tasca que els centres desenvolupen en aquesta línia.
Aquest ha estat un curs complicat per a tota la comunitat educativa. Els efectes i conseqüències de la crisi de la pandèmia ha condicionat especialment la tasca pedagògica i la dels projectes que duen a terme els centres, de la mateixa manera que també ha fet afectat la vida de moltes famílies. Per tant, es vol donar un missatge de suport a tots els centres educatius que han seguit desenvolupant la vostra funció en una realitat molt complexa.
L’aprovació de la convocatòria anual de subvencions per a biblioteques escolars s’ha vist retardada encara més atès que enguany calia aprovar primer les bases i l’estat d’alarma a paralitzat bona part dels processos. Les bases ja han estat aprovades i també la convocatòria corresponent.
Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa de Subvencions adreçat als centres educatius de la ciutat.
Es manté la mateixa aportació que durant l’any anterior pel que fa a les línies de Dotació i Activa la biblioteca, en canvi s’ha augmentat l’import subvencionable en la línia per a la subvenció de biblioteques escolars obertes al barri que passa de 4.000 a 5.000 euros i també passa de tres a sis projectes amb possibilitats de rebre subvenció.
En aquest sentit, cal esmentar que s’ha incorporat la possibilitat de que fins a tres centres puguin sol·licitar alhora la subvenció per a biblioteca oberta, en la mesura que es vulgui desenvolupar un projecte conjunt en un mateix sector de la ciutat. Això està especialment pensat per aquells centres que poden tenir més dificultats per gestionar un projecte com aquest de forma individual i que de forma coordinada puguin compartir despeses i formules de gestió realitzant una economia d’escala.
La convocatòria inclou, per tant, tres línies de subvencions:
• Dotació econòmica per a l’adquisició de fons per a la biblioteca escolar.
• Activa la biblioteca, per a la millora i impuls de les biblioteques escolars com a espai d’aprenentatge i de suport a la docència
• Biblioteca escolar oberta al barri, per finançar l’obertura al barri de les biblioteques dels centres educatius en horari extraescolar, com a espais d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la recerca. Durant dos cursos lectius.
La dotació pressupostària per aquesta convocatòria és de 50.000€ el que representa un augment important de la dotació prevista en edicions anteriors. Els centres interessats tenen temps fins al 10 de setembre per presentar la seva sol·licitud.
Es poden consultar les bases de la convocatòria i la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud aquí .
Els centres interessats a rebre l’assessorament per part de personal bibliotecari, cal que ho sol·licitin mitjançant el formulari que trobaran aquí. Les persones que oferiran l'assessorament seran referents de la biblioteca pública per a l’escola. Visitaran les escoles a principis i/o a finals de curs per conèixer com està la biblioteca escolar i per informar dels serveis que ofereix la biblioteca pública (recursos educatius, visites, lots, carnet, etc.). Durant el curs també podran orientar i assessorar a l’escola des de la biblioteca.
Per últim, es vol remarcar la importància que la biblioteca escolar ha de tenir en l’acció educativa dels centres i el fet que, malgrat les restriccions i dificultats que s’estan produint es mantinguin, més que mai, com espais de suport a l’aprenentatge i de promoció lectora.

Tornar

Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona