En aquests dies de confinament, les biblioteques donen a conèixer el resultat de les enquestes de valoració del servei

Aprofitant que aquests dies, en els quals la feina interna i de balanç permet analitzar la feina feta i preparar la que caldrà fer un tornar a obrir els serveis, les biblioteques difonen el resultat de les valoració feta per les persones usuàries.

31/03/20

El servei de biblioteques de Girona consulta anualment al seu públic usuari el nivell de satisfacció respecte a aquests equipaments. L’objectiu és conèixer els usos que se’n fan i els serveis més apreciats, així com les necessitats presents i futures de la ciutadania, amb l’objectiu de millorar i adaptar els serveis bibliotecaris a les seves demandes.
De les 559 persones enquestades que han valorat els serveis que ofereixen les biblioteques Carles Rahola, Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero i Salvador Allende, el grup més nombrós és el que comprèn la franja d’edat d’entre 35 i 50 anys, el 66% han sigut dones i el 66% té residència al sector on està situada la biblioteca.
El resultat de les enquestes posa de manifest any rere any que l’atenció del personal és l’element més ben valorat. També són molt apreciats el servei de préstec, les instal·lacions i les activitats de promoció lectora per a tot tipus de públic. Els aspectes amb els quals el públic usuari es mostra més crític són la difusió i la comunicació, especialment quan es fa en línia. Malgrat que és l’aspecte menys ben valorat, obté una puntuació de 7,7 sobre 10; deduïm així que, tot i que caldria millorar la comunicació i la difusió, és un servei de qualitat.
A la pregunta lliure sobre el que més agrada de la biblioteca de referència, en els cinc equipaments trobem respostes molt positives i comunes pel que fa al tracte personal i a l’atenció personalitzada, al silenci i a la col·lecció. Els aspectes que es valoren positivament, però que són diferents d’una biblioteca a l’altra, són les característiques de l’edifici, la lluminositat, la possibilitat de trobar aparcament, la presència d’una integradora social i les activitats de promoció lectora.
Quan es demana a les persones enquestades què millorarien de les biblioteques de Girona, fan referència a l’horari d’obertura o a l’ambient d’estudi i el silenci ―malgrat que, paradoxalment, aquest aspecte també és un dels més apreciats. Les propostes de millora també poden ser significativament diferents d’una biblioteca a l’altra, en funció del volum de visites que rep la biblioteca, la seva ubicació i l’antiguitat de l’equipament. D’aquesta manera en alguns equipaments molt visitats es demana incorporar més espais de treball; en d’altres, oferir seients més còmodes i millorar el servei wifi.

VALORACIÓ DEL SERVEI 2019
Tornar

Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona