Programa de Biblioteques Escolars

El programa de biblioteques escolar del Servei de Biblioteques de Girona, aprovat el 25/036/2011 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, pretén:

  • Potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i d'investigació per tal de millorar la competència lectora de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat.
  • Estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar a la ciutat de Girona, establint les vies de comunicació i els termes de col·laboració.
  • Regir les actuacions de l'Ajuntament de Girona en aquest àmbit i definir les bases per a la planificació i la gestió dels serveis.
Informació sobre el programa Programa de biblioteques escolars curs 2019-2020 Distribució de centres educatius per biblioteca

Subvencions per a biblioteques escolars

L'Ajuntament de Girona promou una convocatòria anual de subvencions per a biblioteques escolars a la qual es poden acollir tots les centres públics, concertats i privats de segona etapa d'educació infantil, primària, secundària i especial de la ciutat.

Aquesta és una de les accions que s'inclou en el Programa de biblioteques escolars. Aquest programa, gestionat pels serveis d'educació i biblioteques, pretén:

  • Potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.
  • Estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar a la ciutat de Girona, establint les vies de comunicació i els termes de col·laboració.
  • Regir les actuacions de l'Ajuntament de Girona en aquest àmbit i definir les bases per a la planificació i la gestió dels serveis.

Aquesta proposta de subvencions per a biblioteques escolars forma part d'un Programa d'ajuts escolars que pretén incrementar la col·laboració municipal amb les escoles i instituts de la ciutat en diversos camps, un dels quals és precisament la potenciació de la lectura i de les biblioteques escolars com a eines de suport a l'activitat docent. La convocatòria inclou tres línies de subvencions:

  • Dotació econòmica per a l'adquisició de fons per a la biblioteca escolar.
  • Activa la biblioteca, per a la millora i impuls de les biblioteques escolars com a espai d'aprenentatge i de suport a la docència.
  • Biblioteca escolar oberta al barri, per finançar l'obertura al barri de les biblioteques dels centres educatius en horari extraescolar, com a espais d'accés a la informació i de suport a l'aprenentatge i a la recerca.
Bases de les subvencions

Projectes que han rebut la subvenció «Activa la biblioteca» el curs 2019-2020

CEE Font de l'Abella Escola Cassià Costal Escola Sagrada Família Escola Santa Eugènia

Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura