Ajudeu-nos a millorar

Podeu utilitzar aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol suggeriment o queixa sobre el servei:

Suggeriments, queixes o comentaris

Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades personals:
Dades del missatge:
Adreçat a:

Seleccioneu l'equipament al qual va adreçat el missatge:

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.Teniu una queixa?

Si desitgeu formular una queixa, us agraïrem que ens suggeriu com podem millorar. Moltes gràcies.

Biblioteques de Girona | C. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona - 972 419 439| Contacte

Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura Diputació de Girona