Madrenas presenta els resultats de l'arxiu de Girona

S’ha presentat, al costat de l’alcaldessa, la memòria de l’arxiu de Girona amb dades de millora.

4 DE JUNY DE 2021

Madrenas presenta els resultats de l'arxiu Girona

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, presenta els resultats de l’arxiu de Girona. Un referent a la ciutat que ha millorat respecte al 2020. “Les consultes en línia han augmentat gràcies a la feina de digitalització. Repetim premi com a primera ciutat catalana en administració digital”, ha dit l’alcaldessa.

L’arxiu ha tractat prop de 900.000 documents, ha registrat +1,5 milions de consultes el 2020 i ha augmentat un 66% les consultes en línia.

Madrenas ha estat acompanyada del cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament, Joan Boadas; el cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, Lluís-Esteve Casellas; el cap de la Secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual, David Iglésias, i la tècnica de l'Arxiu Municipal de Girona, Anna Gironella.

Tornar