Iniciar sessió

Les persones abonades a les Piscines Municipals podran accedir al programa de reserva d'espais mitjançant el seu correu electrònic i la contrasenya habitual o mitjançant el número del seu DNI (sense lletra) i l'any de naixement com a contrasenya.