Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

RECURSOS


 

ARTICLES SGDAP

Recull d'articles dels tècnics del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions Arxivística / Fotografia i audiovisuals / Arxius i noves tecnologies / Divulgació

Boadas, Joan; Casellas, Lluís-Esteve; Suquet, M. Àngels. Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Girona: Biblioteca de la Imagen, CCG Ediciones - Ajuntament de Girona (CRDI), 2001, 426 p. [ Descàrrega: 85 Mb ] [ Visualització ] [ Modelos de documentos ]
   
  ARXIVÍSTICA
   
Albà, M; Casellas, L-E; Mauri, A; Pastallé, P; Perpinyà, R; Solà, F; Zamora, J. Recursos informàtics als serveis d'arxiu municipals: requisits bàsics per a la informatització d'un sistema de gestió de documents a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 19 (2002), p. 267-310. [ Español ]
   
Boadas i Raset, J. A Professional "Stage" at the University of London Computer Centre (ULCC), a ARC Magazine. Society of Archivists, no. 246 (february 2010), p. 23.
   
Boadas i Raset, J. Sotjar el futur dels arxius : entrevista amb Joan Boadas i Raset . a Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, núm. 36 (gener-març 2010), p. 2-3.
   
Boadas i Raset, J. Què necessita la ciutadania? Adaptar-se o desaparèixer!. XLI International Conference of the Round Table on Archives (CITRA): Imagining the twenty first century archivist: new strategies for education and training. Malta 17-21 novembre 2009. [Français], [English]. Translation: Margaret Crockett.
   
Boadas i Raset, J. From Private to Public: Strategies and Actions of the Record Management, Archives and Publications Department (SGDAP) Girona City Council. 6th Communia Workshop: Memory Institutions and Public Domain. Barcelona, 2009.
   
Boadas i Raset, J. Archivos: Planificar, Gestionar, Actuar! I Congreso de Archivos en Canarias. ¿El archivo, un servicio público? La Oliva (Fuerteventura), 2006.
   
Boadas i Raset, J. Girona. Arxius i Cultura a El Punt. 28 de gener de 2005.
   
Boadas i Raset, J. Once medidas clave para un mejor desarrollo de la función archivística a Archivamos. Boletín de l'ACAL , núm. 53-54 (2004), p. 30-31.
   
Boadas, J; Casellas, L-E; Domingo, J.; Magrinyà, A.; Planes, R.; Teixidó, J.; Zamora, J-E. La descripció arxivística a Catalunya: estat de la qüestió a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 17 (2001), p. 13-46.
   
Boadas, J; Fernández, J; Masachs, J; Planes, R; Rovira, M. Conceptes generals i tipologies de fons privats a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 16 (2000), p. 299-314.
   
Boadas i Raset, J. L'Arxiu Municipal de Girona: Un equipament de futur a Revista de Girona , núm. 197 (1999), p. 81.
   
Boadas, J. i Albà, M. Arxius i acció cultural: molt de camí per recórrer a Revista de Girona , núm. 197 (1999), p. 73-75.
   
Boadas, J; Casellas, L-E; Tarraubella, X. Archivos, administración local y legislación: funciones y competencias, carencias y propuestas a El Consultor de los Ayuntaminetos y de los Juzgados , núm. 21 (1999), p. 3274-3280.
   
Boadas, J; Casellas, L-E; Casado, X; Pons, J; Sais, C. Patrimoni Cultural i Drets d'Autor a Girona: Ajuntament. Col·lecció, Textos i Documents , núm. 8 (1998), p. 48.
   
Boadas, J. Archivos, ciudadanos y cultura: un encuentro posible . a XII Jornadas de Archivos Municipales. El Archivo en el entorno cultural . Madrid, Consejería de Educación y Cultura y Ayuntamiento de Coslada. 1998, p.57-62.
   
Boadas, J. Els Arxius: instruments de gestió i eines de cultura a Quaderns d'Història de Salt , núm. 4 (1992), p. 2.
   
Boadas, J. (1992). Archivos: Gestión, Evaluación, Conservación y Servicio. Primeras Jornadas sobre Metedologia y Valoracions de Fondos Documentales de las Administracions Públicas . Madrid: MEC, p. 371-376.
   
Boadas i Raset, J.; Casellas i Serra, L-E. Com no perdre els papers. Girona. Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, 1997; [ Español ]
   
Boadas, J. i Puig, P. (1990). Per una normativa de tria i eliminació: els arxius de l'administració municipal a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 2 (1990).
   
Boadas, J. i Alberch, R. (1989). Arxius i Museus com a institucions culturals, Congrés Català de Museus Locals i Comarcals , a Aixa, revista anual de la Gabella. Museu Etnològic del Montseny , núm. 2 (1989), p. 47-52.
   
Boadas, J. La documentació dels arxius: eliminar per conservar a L'Avenç , núm. 130 (1989), p. 38-41.
   
Casellas, L-E. (2013), La gestión de documentos en el Ayuntamiento de Girona, Tabula, 16. Salamanca: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), ISSN 1132-6506, p.213-232.
   
Casellas i Serra, L-E. Jo descric, tu descrius, ell descriu... una única funció amb múltiples normes i actors? dins de La descripció arxivística, com ho fem?. IX Jornada d'Estudi i Debat. Barcelona 2010 (presentació). [Resum]
   
Casellas i Serra, L-E. La evaluación y selección de la documentación económica del municipio: la experiencia desde Catalunya. III Jornadas de archivos municipales de Cantabria: Medio Cudeyo, 26 y 27 de abril de 2001. Santander: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y documental de Cantabria, 2001, p. 123-163.
   
Casellas, L-E; Codern, L; Piqué, J. Aspectes pràctics que cal tenir presents abans de l'ingrés d'un fons privat en un arxiu públic a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 16 (2000), p. 341-349.
   
 
   
  FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS
   
Boadas, J; Leitch, D. Grup de Treball de Documentació Fotogràfica i Audiovisual del Consell Internacional d'Arxius (ICA). 11s Jornades Imatge i Recerca. Girona, 18 de novembre 2010. [English].
   
Boadas, J; Saavedra, P. Guia de bones pràctiques per a l'establiment d'un Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals. Congrés Internacional AMIA/IASA. Filadèlfia, 2-6 de novembre 2010, [English].
   
Boadas i Raset, J. 33 proposals for the management of photographic heritage. 2009.
   
Boadas i Raset, J. Gerer et diffuser le patrimoine photographique et audiovisuel. L'experience du CRDI de la ville de Gerone (Catalogne). Université Paris 12. Master Histoire et Media. Conservation et Documentation de l'Image et du Son. Paris, novembre 2009.
   
Boadas i Raset, J. Girona fotògrafs, dins Joan Martí Centellas. Bellezas de Gerona, 1877. Ajuntament de Girona; Rigau Editors, Girona, 2008.
   
Boadas i Raset, J. Patrimonio fotográfico. Estrategias de gestión y preservación, dins El documento escrito y el documento fotográfico. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart Ediciones, 2007, p. 15 a 32.
   
Boadas i Raset, J. Los Lumière, los documentos en Salamanca y las capillas románicas, a El País, 15 de setembre de 2004.
   
Boadas, J.; Iglésias, D. Equipamientos y materiales para la instalación de un archivo audiovisual : el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), a Restauración & Rehabilitación. Revista Internacional del Patrimonio Histórico , núm. 89 (2004).
   
Boadas i Raset, J. Crítica de libros: FERNANDEZ GOMEZ, Marcos. Historia gráfica de las fiestas de Sevilla, a Archivo Hispalense , núm. 259-260 (2002), p. 334-338.
   
Boadas, J; Casellas, L-E; Iglésias, D. La indexació de la imatge fixa al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). 6es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2000.
   
Boadas, J; Casellas, L-E. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i la Guia de fons en imatge de la ciutat de Girona a Métodos de Información , núm. 34 (1999), vol. 6, p. 66-73.
   
Boadas, J. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de la ciutat de Girona a Cinema Rescat , núm. 8 (1999), p. 33-38.
   
Boadas, J. Fotografia, autors, gestors i usuaris a Butlletí de l'Associació d'Arxivers de Catalunya , núm. 47 (1998).
   
Boadas, J. i Varés, A. Catàleg de l'obra fílmica d'Antoni Varés : Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona . 2es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1992.
   
Boadas, J; Casellas, L-E; Freixas, P; Sais, C; Vivern, M. L'Arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona: el tractament informàtic del fons Imatge i Recerca. 1es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1990.
   
Casellas i Serra, L-E. La gestión archivística de fondos y colecciones fotográficas, dins El documento escrito y el documento fotográfico. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart Ediciones, 2007, p. 53 a 78.
   
Casellas, L-E; Iglésias, D. Nuevas tecnologías y tratamiento de fondos y colecciones fotográficas. 2as Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología . Madrid, 2003.
   
Casellas, L-E; Freixa, G; Boadas, J. La Intervenció sobre grans fons d'imatges : el fons Narcís Sans de l'arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona com a exemple. 4es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1996.
   
Feixas, C. La intervenció arxivística en fotografia de premsa. El fons del Diari de Girona. 11es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2010.
   
Iglésias, D. Image Permanence Institute (IPI). Instruments per a la conservació. A: Revista Lligall, núm. 30. Barcelona: AAC, 2010. p. 400-403 .
   
Iglésias, D. La fotografia en el marc de l’arxiu digital. Estratègies per a la preservació i la difusió. A: Dovella, núm. 105. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 2010. P. 42-45.
   
Iglésias, D. Materiales fotográficos: conocer, analizar y preservar. 4a. Jornada Provincial de Archiveros. Còrdova, 2009.
   
Iglésias, D. Fornells, ahir: memòria fotogràfica d’un passat. a Revista de Girona, núm. 250 (2008).
   
Iglésias, D. Fotografia a Girona: 1860-1940 a Miralls amb memòria. Diputació de Girona. Casa de Cultura, Girona, 2008. [Español].
   
Iglésias, D. La fotografia a l'època de les Bellezas (1874-1877) a Joan Martí Centellas. Bellezas de Gerona, 1877. Ajuntament de Girona; Rigau Editors, Girona, 2008.
   
Iglésias, D. El perfil professional de l’arxiver especialista en fotografia. 10es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2008.
   
Iglésias, D. Com pensem l'arxiu fotogràfic? Marc conceptual per a una bona gestió a Revista d'Arxius, núm. 6 (2007).
   
Iglésias, D. Els àlbums Rubaudonadeu i la reivindicació del patrimoni fotogràfic a Revista de Girona, núm. 242 (maig-juny 2007), p. 46-50.
   
Iglésias, D. Interrogants sobre la fotografia digital: una aproximació als fonaments. 9es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2006.
   
Iglésias, D. Explotació comercial de conjunts fotogràfics. Estat de la qüestió. 8es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2004. [Español]
   
Iglésias, D. La gestión de la imagen digital. Màster de Documentació Digital de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 2003.
   
Iglésias, D; Navarrete, F. Josep Buil Mayral (Girona, 1920 – Eivissa, 2005). a Josep Buil Mayral (Girona fotògrafs; 2). Ajuntament de Girona; Rigau Editors, Girona, 2008.
   
Iglésias, D; Pérez, J. Josep Jou i Parés, fotògraf. Girona: Ajuntament de Girona, 1998. (Girona en imatges, 11).
   
Iglésias, D; Pérez, J. Tractament integral del fons Jou al CRDI. 5es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1998.
   
Iglésias, D. El reto postfotográfico: la imagen digital en los archivos, dins El documento escrito y el documento fotográfico. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart Ediciones, 2007, p. 33 a 52.
   
Iglésias, D. Aspectos técnicos y tecnológicos en el acceso y la difusión de los fondos y colecciones del CRDI. ¿Qué hacemos con las fotografías en los archivos? Jornadas técnicas . Córdoba, 2005.
   
Navarrete, F. Martí Massafont Costals (Barcelona, 1918) a Martí Massafont Costals (Girona fotògrafs; 8). Ajuntament de Girona; Rigau Editors, Girona, 2012.
   
Navarrete, F. Anàlisi i selecció de fotografies en el procés de recomposició d'un fons municipal. 11es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2010
   
Navarrete, F; Varés, A. Antoni Varés Martinell (Llagostera, 1909 – Girona 1966) a Antoni Varés Martinell (Girona fotògrafs; 3). Ajuntament de Girona; Rigau Editors, Girona, 2009.
   
Navarrete, F. La participació ciutadana en la documentació d'un fons. El fons de l'Escolania del Mercadal. 10es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2008
   
Navarrete, F. El tractament documental de la fotografia artística. El fons Buil Mayral del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). 9es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2006.
   
Pérez, J. L'Inventari del Fons Unal i del Fons Lux del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 6es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2000.
   
Pérez, J. L'Estudi diagnòstic per a arxius d'imatges. 4es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1996.
   
Pérez, J. Colección de Fotografía encastrada: Joan Bassedas Casas a Restauración & Rehabilitación. Revista Internacional del Patrimonio Historico , núm. 98 (2005).
   
Saavedra, P. L'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals (OPATL): un projecte de cooperació. 11s Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2010.
   
Saavedra, P. La preservació del patrimoni sonor:els arxius de ràdio. A L'Arjau : revista cultural, núm. 62 (abril 2010). Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 2010.
   
Saavedra, P. Consideracions metodològiques sobre el tractament arxivístic de la documentació audiovisual de les televisions locals a Revista d'Arxius, núm. 6 (2007).
   
Saavedra, P. Arxius audiovisuals on-line: la difusió dels fons fílmics del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona . 9es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2006.
   
Saavedra, P. La Documentació audiovisual de Televisió de Girona. 7es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 2002.
   
Sais, C. i Cárceles, D. El fons Fontanet-Masó de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. 2es Jornades Imatge I Recerca: Antoni Varés . Girona, 1992.
   
 
   
  ARXIUS I NOVES TECNOLOGIES
   
Agelet, F; Casellas, L-E; Cermeno, L; Martínez, B; Perpinyà, R. La gestió dels documents electrònics a Catalunya: un estat de la qüestió a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 19 (2002), p. 11-33. [ Annex 1 ]
   
Agelet, F; Casellas, L-E; Cermeno, L; Martínez, B; Perpinyà, R. The electronic records management in Catalonia: the current state of affairs a DLM Forum 2002. Comissió Europea (2002), p. 238-246.
   
Boadas, J.; Casellas, L-E. Conséquence du passage à l’administration électronique dans les organisations: l’expérience de la Mairie de Gérone. ECA 2010. 8e Conférence européenne sur l’archivage digital. Genève, 28 au 30 avril 2010. [Versió en català]. [Presentació en PPT].
   
Boadas, J; Casellas, L-E. Del investigador al usuario: ApcRegest, un ejemplo de transversalidad en los instrumentos de descripción. Congreso Internacional sobre Sisitemas de Información Histórica . Vitòria, 1997, p. 65-70.
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. La transcició vers l’administració electrònica: l’experiència de l’Ajuntament de Girona, a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 33-34 (2012), p. 15-33.
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. La preservació de la informació digital, a Jornada de Preservació Digital. Girona: Institut d’Informàtica i Aplicacions, Universitat de Girona, 24 de novembre de 2011.
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La transición hacia la Administración electrónica: la experiencia del Ayuntamiento de Girona" Conferencia en el 70 aniversario de la Universidad de Costa Rica. San José de Costa Rica. 24 d’agost de 2010 (en premsa).
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La gestión, evaluación y selección del documento electrónico" en III Convivio Archivístico Nacional. San José de Costa Rica, agost de 2010 (en premsa)) .
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. “La profesión en tiempos de cambio”, dins Tabula (núm. 12). Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), 2009, pp. 33-46.
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. “La gestión de los documentos electrónicos: normas de referencia y contexto tecnológico”, dins de La norma ISO 15489 y la implantación de un sistema de gestión de documentos (analógicos y electrónicos). Las Palmas de Gran Canaria: Asociación de Archiveros de Canarias, ASARCA Forma 5, 2009, 27-54.
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. “La norma ISO 15489: Información y documentación: Gestión documental” dins de I Coloquio Internacional en Gestión de Archivos y Administración Electrónica (CIGAED). Caracas: Universidad Simón Bolívar. 11-13 de març de 2009. (presentació).
   
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. “Gestión documental en las organizaciones: Diseño, planificación y ejecución” dins de I Coloquio Internacional en Gestión de Archivos y Administración Electrónica (CIGAED) - Talleres. Caracas: Universidad Simón Bolívar. 9 de març de 2009. (presentació).
   
Casellas, L-E; Oliveras, S. Estratègies de gestió dels documents electrònics a l'Administració local: l'experiència de l'Ajuntament de Girona, a El documento electrónico. Aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos.(José Luis Blasco, Modesto J. Fabra, eds.), I Congreso sobre Gestión y Conservación del Documento Electrónico. Castelló de la Plana: Col·lecció Estudis Jurídics, 16, 2008, p. 399-426.
[Español]
   
Casellas i Serra, L-E. Los servicios de archivo en la Sociedad de la Información. Cursos sobre el patrimonio histórico, 11. Actas de los XVII cursos monográficos sobre el patrimonio histórico. Universidad de Cantabria. Reinosa, julio de 2006, p.387-403.
   
Casellas i Serra, L-E. La modernización de la Administración Local, a Archivamos. Boletín de l'ACAL , núm. 53-54 (2004).
   
Casellas i Serra, L-E. Arxivística i noves tecnologies: consideracions sobre terminologia, conceptes i professió a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 14 (1999), p. 39-66. [ Español ]
   
Casellas i Serra, L-E. http://www.arxius@novestecnologies.com? a Revista de Girona , núm. 19 (1999), p. 76-77.
   
Casellas i Serra, L-E. L'arxiver i la societat de la informació a Lligall: Revista d'Arxivística Catalana , núm. 13 (1998), p. 85-127.
   
 
   
  DIVULGACIÓ
   
Boadas, J., dir.; Casellas, L-E, dir. Què es recordarà de nosaltres? Com preservar documents personals i familiars al segle XXI. DIA 2013 - Dia Internacional dels Arxius Girona. Ajuntament de Girona. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Girona, 2013 [ Español ] Novetat!!
   
Boadas, J.; Casellas, L-E.; Iglésias, D. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, a Frontissa, publicació semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, núm 19 (2010), p. 16-17 (en premsa).
   
Boadas, J.; Casellas, L-E.; Sagrera, J.; Xirgo, J. La historia urbana de la ciudad de Girona: el proyecto de restitución cartográfica y su explotación en un sistema de información territorial, a IBERCARTO: CARTOGRAFÍA EN LA WEB. 3r Encuentro del Grupo de trabajo de cartotecas públicas hispano-lusas. A Corunya, 2008 (en premsa).
   
Boadas i Raset, J. Jornades imatge i recerca, a Plecs d'història local (L'Avenç) , núm. 126 (juliol 2007), p. 8.
   
Boadas i Raset, J. El Born: no dividir la cultura a La Vanguardia, 13 d'abril de 2002.
   
Boadas i Raset, J. El decàleg d'Alcoi: una contribució en l'estratègia dinamitzadora del patrimoni documental a Recerques del Museu d'Alcoi , núm. 9 (2000), p. 35-37.
   
Boadas i Raset, J. Imatge i Recerca a Butlletí del Servei d'Arxius , núm. 20 (1998).
   
Boadas i Raset, J. Aproximació a les transformacions del litoral català a la primera meitat del segle XVIII: el cas de Sant Feliu de Guíxols, a Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya : 1er volum, p. 267-279. Barcelona, 1984
 
 

 

 

Pàgina actualitzada el 26/06/14, a les 12:31:44

Copyright © 2019  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  sgdap@ajgirona.cat