Categoria professional/oberta

Tothom que hi vulgui participar caldrà que s'inscrigui a través del formulari d'inscripció per Internet o enviï el formulari en PDF per e-mail. Un cop processat, s'enviarà material gràfic i dimensions relatius a les diferents façanes, així com la resta d'informació necessària per a participar.

Tenint en compte les diferents façanes, els participants hauran de preparar una proposta de mapping que haurà de recollir, com a mínim, l'estil musical, una proposta de disseny, y un guió més o menys detallat, tot indicant 3 façanes, en ordre de preferència, on es podria projectar el seu projecte.

En base a la qualitat de la proposta, segons els criteris indicats en l'apartat 11 d'aquestes bases, el jurat escollirà les propostes finalistes de cada categoria, tot assignant a cadascuna d'elles una façana concreta.

Els finalistes rebran material sobre la façana que se'ls hi hagi assignat, que inclourà:

  • Una plantilla 2D i 3D
  • Diverses imatges de referència
  • Resolució de l'entregable

En base a aquestes plantilles, els finalistes hauran d'elaborar un mapping, tot seguint les seves propostes, d'una durada aproximada de 5 minuts i enviar-lo en el format indicat, definit per cadascuna de les plantilles (alguna serà propera a 1920x1080, però d'altres tindran una resolució més panoràmica).