Ocupació: sol·licitud de gestió d'oferta laboral

Els camps marcats amb * són obligatoris.


Dades d'identificació de l'empresa


Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Dades de l'oferta laboral


 • Persones amb discapacitat (marqueu si la vostra oferta va dirigida a col·lectius de persones amb discapacitat) • Laboral indefinit
 • Laboral temporal
 • Completa
 • Parcial
 • Parcial matí
 • Parcial tarda
 • Intensiva
 • Marqueu si voleu que la informació del salari sigui confidencial.
 • Disponibilitat de vehicle
 • Disponibilitat per viatjar
 • Automòbil
 • Furgoneta
 • Camió
 • Moto

Declaració

La persona sol·licitant declara:

» Que he llegit i accepto el protocol per la gestió d'ofertes i els acords i responsabilitats que s'hi inclouen.

 • Declaro que totes les dades són certes i estic d'acord amb les condicions del Servei.