Ofertes de feina

Feina en Xarxa - Feina Activa

El juliol de 2013 l'Ajuntament de Girona va adherir-se al programa d'intermediació i orientació laboral "Feina en Xarxa", impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la Diputació de Girona. El programa contempla entre els seus objectius principals treballar de manera coordinada amb tots els agents que donen suport a la inserció laboral des del territori de Girona, la qual cosa es tradueix directament en una millor atenció a les persones usuàries i un ús més eficient dels recursos. Aquest sistema de treball s'articula mitjançant el portal públic d'ocupació Feina Activa. Per aquest motiu caldrà que per poder-vos inscriure a les ofertes gestionades pel Servei Municipal d'Ocupació (SMO), estigueu donats d'alta al portal Feina Activa.

Si necessiteu suport per realitzar l'alta al portal Feina Activa podeu assistir als nostres tallers amb l'objectiu d'orientar-vos en la gestió de les vostres candidatures.

Sou empresa i teniu una oferta laboral? Doneu-la d'alta aquí.

Sou usuari/a i cerqueu feina? Doneu-vos d'alta a Feina Activa.

Consulteu el següent llistat (47 ofertes):

DataDescripcióMunicipi
26/05/2017

Altres serveis a les persones - Cuidador/a (SMO-Gi) [+]

: Centre social de Girona precisa incorporar un/a cuidador/a

: laboral temporal

: 32

M'INTERESSA

GIRONA
26/05/2017

Sistemes defensa i seguretat - Tècnic/ca de Prevenció (SMO-Gi) [+]

: Empresa del sector construcció ubicada a Girona cerca un Tècnic/ca Superior en Prevenció de Riscos Laborals per portar el control i seguiment d'una obra a Girona. Es requereix formació tècnica superior o universitària, amb especialitat mínima en seguretat

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
25/05/2017

Comercial - Comercial immobiliari/a (SMO-Gi) [+]

: Immobiliària dinàmica i jove necessita incorporar assessor especialitzat per barris. Aquesta oferta s'integra dins el Programa Ocupacional FEM OCUPACIÓ PER JOVES adreçat a persones JOVES d'entre 18 i 29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT O CFG MIG. T'incorporaràs a l´empresa amb contracte laboral i alta en Seguretat Social i tindràs un període de formació abans de començar o durant el teu contracte per poder adaptar-te millor a la feina.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
24/05/2017

Venda al detall - Venedor/a ferreteria- construcció (SMO-Gi) [+]

: Empresa de ferreteria i materials de la construcció precisa incorporar venedor/a per al seu establiment ubicat a Fornells de la Selva. Aquesta oferta s´integra dintre del programa ocupacional 30 PLUS i FOJ adreçats a PERSONES AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT, CFGM O FPI I QUE ESTIGUI ACTUALMENT A L?ATUR. El programa combina un primer contracte de mínim 6 mesos de durada (prorrogable) i un curs de formació per incrementar la professionalització del treballador/a a la seva feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

FORNELLS DE LA SELVA
24/05/2017

Professions sanitàries - Treballador/a familiar (SMO- GI) [+]

: treballador/a familiar contracte en pràctiques

: laboral temporal

: 20

M'INTERESSA

GIRONA
24/05/2017

Peons de la indústria - Oficial 2a SOLDADOR/A (SMO-GI) [+]

: Per a empresa d'elaboració de treballs a mida de productes de base metàl·lica

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

LLAGOSTERA
24/05/2017

Administració - Tècnic/a adminsitrati/va (SMO-Gi) [+]

: Empresa del sector construcció ubicada a Girona cerca perfil tècnic/a administratiu/va amb titulació mínima de CFGS o recent graduats/des en Administració, Informàtica o similar, per realitzar tasques tècniques als departaments d'Administració i Estudis. Les tasques principals requereixen un alt nivell d'ofimàtica (excel principalment) i/o programació. També coneixements de comptabilitat.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
24/05/2017

Muntatge i instal·lacions - Oficial 2ª Instal·lador/a (SMO-Gi) [+]

: Per a empresa d'instal·lacions elèctriques de Girona

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
23/05/2017

Comercial - Promotor/a de vendes (imatge i so) (SMO-Gi) [+]

: Empresa de Publicitat precisa incoporar una persona per a una promoció de vendes d'una coneguda marca de aparells electrònics en important centre comercial de Girona ciutat.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
23/05/2017

Distribució logística - Xòfer repartidor província Girona (SMO - Gi) [+]

: Empresa de distribuició de begudes i alimentació necessita incorporar xòfer repartidor de primera per cobrir una plaça vacant al centre de treball de Fornells de la Selva. Imprescindible carnet C de conduir, CAP mercaderies i vehicle propi per arribar al lloc de feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

FORNELLS DE LA SELVA
22/05/2017

Venda al detall - Dependent/a botiga roba (SMO-GI) [+]

: Important empresa del sector tèxtil necessita incorporar personal a 20h/setmana.

: laboral temporal

: 20

M'INTERESSA

GIRONA
22/05/2017

Manteniment i reparació - Operari/ària manteniment instal·lacions (SMO-Gi) [+]

: Empresa de l'àmbit de la climatització, electricitat i fontaneria precisa incorporar 1 operari/ària de manteniment per Girona, per realitzar el manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions d'electricitat, lampisteria i climatització per la zona de Girona, Sils i Blanes.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
19/05/2017

Administració - Aux. administratiu/va (SMO-GI) [+]

: Empresa de lloguer de vehicles necessita auxiliar administratiu/va. Aquesta oferta s'integra dins el Programa Ocupacional FEM OCUPACIÓ PER JOVES adreçat a persones JOVES d'entre 18 i 29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT O CFG MIG. T'incorporaràs a l´empresa amb contracte laboral i alta en Seguretat Social i tindràs un període de formació abans de començar o durant el teu contracte per poder adaptar-te millor a la feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
19/05/2017

Finances i comptabilitat - Responsable Comptabilitat (SMO-Gi) [+]

: Persona capacitada per les següents tasques: - assessorament comptable - tancament comptable, confecció llibres mercantils, confecció comptes anuals, etc. - assessorament fiscal - confecció d'impostos trimestrals, resums anuals, declaracions informatives, confecció Impost de Societats, etc. Busquem una persona que conegui bé el PGC i sàpiga entrar assentaments manuals comptables per poder portar tot el cicle comptable de 3 empreses. Ha de saber interpretar els balanços, farà el reporting mensual, trimestral i anual al gerent, previsions de tresoreria, preparació dels impostos per presentar a Hisenda i portar les gestions amb les administracions públiques.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
18/05/2017

Peons de la indústria - Soldador/a Oficial 2a/3a (SMO-GI) [+]

: Aquesta oferta s'integra dintre del "PROGRAMA 30 PLUS", adreçada a PERSONES A PARTIR DE 30 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA D'ESO, BATXILLERAT, CFGM O FPI I QUE ESTIGUIN ACTUALMENT A L?ATUR. El programa combina un primer contracte de mínim 6 mesos (prorrogable) i un curs de formació per part de l?empresa durant el contracte per incrementar la professionalització del treballador/a a la seva feina.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
17/05/2017

Televenda i màrq. telefònic - Comercial telermàrqueting (SMO-Gi) [+]

: Important empresa de venda telefònica de producte necessita incorporar bons televendors per campanya

: laboral temporal

: 20

M'INTERESSA

GIRONA
12/05/2017

Comercial - Responsable Canal B2B (SMO-Gi) [+]

: Per a important grup emrpesarial

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
12/05/2017

Restauració - Responsable Torn Caps de Setmana (SMO-GI) [+]

: Empresa sector hostaleria precisa incorporar un/a responsable de torn de cap de setmana per a nou restaurant del centre de Girona

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
11/05/2017

Peons de la indústria - Operari/ària producció (SMO-Gi) [+]

: OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ PER PLANTA DE FABRICACIÓ DE CAIXES DE CARTRÓ CORRUGAT. - Preparar la comanda següent a la fabricació en curs anticipant les tasques de canvi possibles a la màquina en marxa - Alimentar i/o assegurar l'alimentació contínua de la màquina - Revisar el producte provinent del procés anterior i alertar si es detecten anomalies - Identificar-se i implicar-se amb els principis ambientals de l'empresa i complir amb els requisits d'aplicació del sistema de gestió ambiental - Identificar-se i implicar-se amb els principis indicats en la política de l'empresa - Complir amb els requisits d'aplicació dels sistemes de gestió implantats a l'empresa

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

SARRIÀ DE TER
08/05/2017

Consum i alimentació - Carnisser/a (SMO-Gi) [+]

: Es necessita carnisser/a d'ofici per Girona, amb experiència mínima demostrable de 2 anys. Funcions: recepció de mercaderia, desossat i especejament de carn de porc i vedella. Tasques d'obrador i preparació de les carns. Llescat i envasat de productes de xarcuteria. Elaboració de productes per la venda. Dependent/a, atenció al client, ordre de la botiga, etc.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
08/05/2017

Ensenyament - Monitor/a natació (SMO-Gi) [+]

: Empresa dedicada a la gestió d'instal·lacions esportives necessita incorporar monitors/es de natació a diferents municipis de la zona de Girona, jornada de 2 dies de treball més dos dies de descans, del 10 de juny a 11 de setembre.

: laboral temporal

: 35

M'INTERESSA

GIRONA
05/05/2017

Formació - Educador/a per Comunitat Terapèutica (SMO-Gi) [+]

: Educador/a social per Comunitat Terapèutica especialitzada en l'atenció a l'alcoholisme i les drogodependències. Funcions: acompanyar i facilitar el procés de canvi personal dels/de les usuaris/àries, garantint el bon funcionament i la convivència del grup i motivant a les persones per que s?impliquin en el seu procés. ? Promoure actituds i conductes saludables entre els/les usuaris/àries. ? Seguiment del procés d?acollida dels nous ingressos (revisió pertinences, recollida de mostres d?orina, etc.) ? Responsabilitzar-se del funcionament de les activitats ocupacionals del centre, fomentant les habilitats de planificació i la interiorització d?hàbits de treball en els residents. ? Intervenir en la gestió, mediació i resolució de conflictes. ? Participar en les dinàmiques de grup on es treballin les actituds que ha de tenir la persona dintre del procés, potenciant el desenvolupament i l?evolució positiva dels residents.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

CELLERA DE TER, LA
04/05/2017

Altres serveis a les persones - Entrenador/a de Futbol Base (SMO-Gi) [+]

: Es busquen persones per a dur a terme les funcions de primer i/o segon entrenador/a: creació de tasques, gestió de vestidor, direcció d'equip, etc.

: laboral temporal

: 5

M'INTERESSA

GIRONA
03/05/2017

Administració local - Tècnic/a orientació form-laboral joves (SMO-Gi) [+]

: Cerquem 1 tècnic/a per participar en un projecte d'inserció sociolaboral que es porta a terme en els barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. Aquesta contractació es porta a terme en el marc del programa Treball als Barris 2016 (Programa D- Acció D1).

: laboral temporal

: 0

M'INTERESSA

GIRONA
02/05/2017

Administració - Mosso/a magatzem - aux. administratiu/va (SMO-GI) [+]

: Empresa de transports ubicada a Girona, busca persona per fer tasques d'auxiliar administratiu/va com també tasques al magatzem.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
28/04/2017

Peons de la indústria - Ajudant Obrador Industrial (SMO-GI) [+]

: Empresa de Cervià de Ter precisa incorporar una persona en obrador de pastisseria

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

CERVIÀ DE TER
28/04/2017

Distribució logística - Repartidor Carnet B (SMO-GI) [+]

: Empresa sector alimentació cerca una persona per a fer repartiment per la provincia de Girona.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

CERVIÀ DE TER
28/04/2017

Magatzem - TORNER (SMO-Gi) [+]

: Per a empresa de muntatge i trasllat d'instal·lacions i maquinària

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
28/04/2017

Magatzem - MECÀNIC INDUSTRIAL dep. expedicions (SMO-Gi) [+]

: Per a empresa de muntatge i trasllat d'instal·lacions i maquinària

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
28/04/2017

Muntatge i instal·lacions - Soldador/a Serraller Ajudant (SMO-Gi) [+]

: Empresa de serralleria busca incorporar una persona en tasques d'ajudant als oficials de serralleria

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

CERVIÀ DE TER
28/04/2017

Ensenyament - Monitor/a esportiu (SMO-Gi) [+]

: Empresa dedicada a la gestió d'instal·lacions esportives necessita incorporar monitors/es per diferents poblacions a la zona de Girona

: laboral temporal

: 24

M'INTERESSA

GIRONA
24/04/2017

Administració - Aux. administratiu/va (Baixa maternitat) (SMO- GI) [+]

: Es cerca auxiliar administratiu laboral amb coneixements bàsics sobre altes i baixes, nómines, contractes laborals, etc.

: laboral indefinit

: 30

M'INTERESSA

GIRONA
21/04/2017

Peons de la indústria - Operari de producció (SMO-GI) [+]

: Per a empresa del Gironès

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
13/04/2017

Comercial - Comercial (SMO-GI) [+]

: Aquesta oferta s´integra dins els Programes Ocupacionals FEM OCUPACIO PER A JOVES i 30 PLUS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN FP II/CFGMig o ESO, BATXILLERAT o equivalent i que estiguin a l'atur. T´incorporaràs a l´empresa amb contracte laboral i alta en Seguretat Social i tindràs un període de formació abans de començar o durant el teu contracte per poder adaptar-te millor a la feina.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
12/04/2017

Manteniment i reparació - Aux. mecànic/a automoció (SMO-GI) [+]

: IMPRESCINDIBLE CFGM AUTOMOCIÓ. Aquesta oferta s'integra dins el Programes Ocupacional FEM OCUPACIO PER A JOVES. T'incorporaràs a l´empresa amb contracte laboral i alta en Seguretat Social i tindràs un període de formació abans de començar o durant el teu contracte per poder adaptar-te millor a la feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
06/04/2017

Arquitectura i projecció - Arquitecte tècnic/a (SMO-Gi) [+]

: Tasques de comercial per a la captació de nous clients, confecció de pressupostos d'obra, control de les licitacions...

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

SANT JULIÀ DE RAMIS
04/04/2017

Transport - Conductor/a gruista (SMO-Gi) [+]

: Conducció de camions-grua. Experiència de com a mínim 3 anys fent de conductor/a gruista, també es demana experiènca com a encofrador/a

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

RIUDELLOTS DE LA SELVA
03/04/2017

Altres serveis a les persones - Monitor/a menjador escolar (SMO-Gi) [+]

: Empresa de serveis cerca incorporar monitor/a de menjador escolar de dilluns a divendres en horari de 12.30 a 15.00

: laboral temporal

: 12

M'INTERESSA

GIRONA
28/03/2017

Restauració - Cuiner/a o Ajudant de cuina (SMO- GI) [+]

: Cuiner/a o Ajudant de cuina per a restaurant centric amb terrassa

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
27/03/2017

Restauració - Cambrer/a o Auxiliar de cambrer (SMO - GI) [+]

: Cambrer/a o Auxiliar de cambrer per a restaurant centric amb terrassa

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
27/03/2017

Medi ambient - Controlador/a de plagues (DDD) (SMO-Gi) [+]

: Empresa dedicada al control de plagues precisa incorporar un/a tècnic/a controlador de plagues

: laboral temporal

: 0

M'INTERESSA

QUART
22/03/2017

Manteniment i reparació - Tècnic/a de Manteniment d'Ascensors (SMO-GI) [+]

: Disposes de formació a nivell de CFGM o FP2 en el sector de la mecànica o l'elèctrica i estàs buscant feina? Vols formar-te i fer créixer les teves possibilitats laborals? Apunta't i obtingues el Certificat de Competència Professional de Conservador d'Ascensors, imprescindible per treballar al sector. T'oferim formació i contracte laboral mínim de 6 mesos. Imprescindible disposar de formació en la branca electromecànica, no és necessària experiència

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
14/03/2017

Muntatge i instal·lacions - Frigorista (SMO-Gi) [+]

: Empresa de Girona cerca Frigorista i/o operari/ària per a manteniment i execució d'instal·lacions d'aigua, electricitat, gas, calefacció i climatització amb experiència en el sector.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
08/03/2017

Muntatge i instal·lacions - Soldador/a Instal·lador Estructures (SMO-Gi) [+]

: Aquesta s´integra dintre del PROGRAMA 30 PLUS, adreçada a PERSONES A PARTIR DE 30 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT, CFGM O FPI I QUE ESTIGUI ACTUALMENT A L?ATUR. El programa combina un primer contracte de mínim de 6 mesos de durada (prorrogable) i un curs de formació per part de l?empresa durant el contracte per incrementar la professionalització del treballador/a a la seva feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
02/03/2017

Muntatge i instal·lacions - Pintor/a Estructures Metal·liques (SMO-Gi) [+]

: Aquesta s´integra dintre del PROGRAMA 30 PLUS, adreçada a PERSONES A PARTIR DE 30 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT, CFGM O FPI I QUE ESTIGUI ACTUALMENT A L?ATUR. El programa combina un primer contracte de mínim de 6 mesos de durada (prorrogable) i un curs de formació per part de l?empresa durant el contracte per incrementar la professionalització del treballador/a a la seva feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
01/03/2017

Muntatge i instal·lacions - Instal·lador/a Cablejats (SMO-Gi) [+]

: Empresa del sector de noves tecnològies de Girona precisa incorporar 2 operaris/es instal·ladors de cablejat de dades i video; sistemes de seguretat i videovigilancia. Aquesta oferta s´integra dins el Programa Ocupacional FEM OCUPACIÓ PER JOVES adreçat a persones JOVES d'entre 18-29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT O CFG MIG. Les persones seleccionades tindran un contracte laboral mínim de 6 mesos amb un període de formació obligatoria i gratuit per a incrementar la seva professionalització.

: laboral indefinit

: 40

M'INTERESSA

GIRONA
01/03/2017

Manteniment i reparació - Aprenent/a Tècnic/a Ascensors (SMO-GI) [+]

: Aquesta s´integra dintre del Programa "FEM OCUPACIO PER A JOVES", adreçada a JOVES ENTRE 18-29 ANYS, AMB FORMACIÓ MÀXIMA EN ESO, BATXILLERAT O CFG MIG I QUE ESTIGUI ACTUALMENT A L?ATUR. El programa combina un primer contracte de mínim de 6 mesos de durada (prorrogable) i un curs de formació per part de l?empresa durant el contracte per incrementar la professionalització del treballador/a a la seva feina.

: laboral temporal

: 40

M'INTERESSA

GIRONA

Subscriviu-vos al nostre RSS. Us permetrà veure diàriament l'entrada de noves ofertes Subscriviu-vos a les ofertes en format RSS