Request for information

The fields marked with an * are compulsory.

Personal information
Please enter the verification code as it appears in the image:

número nou, lletra zeta, número u, lletra hac, lletra cu, número set

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat Consultes d'informació i documentació de l'Ajuntament de Girona, únicament per a la resolució d'aquesta consulta. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 221 545), per correu electrònic (sgdap-arco@ajgirona.org) o per correu postal al Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (placeta de l'Institut vell, 1 - 17004 Girona).

Follow us on:

YouTube

Sitemap:

» Home

» Introduction:   Greeting from the Mayor | Greeting from the Municipal Archivist | Girona 2014 | The Scientific Committee | The Local Committee

» ICA:   Invitation from the President | About the ICA | EURBICA

» Programme

» Keynote Speakers

» Call for papers

» Registrations / enrolments

» Girona

» Sponsors

» Contact

Ajuntament de Girona

© 2018 Ajuntament de Girona | Placeta de l'Institut Vell, 1 - 17004 GIRONA | Tel. 972 221 545 | Contact

Ajuntament de Girona ICA