Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
30/07/2014 - 19:13
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP DE TRANSPORTS

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip de Transports.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP D'OBRES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip d'Obres.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA DE FUSTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Fusteria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Manteniment de la Via Pública.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE PINTURA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Pintura.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE SERRALLERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Serralleria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la brigada Taller de Reparació de Vehicles.
Aprovació: 20/12/2013
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTEQUES

Llistes definitives per a la creació de la borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteques
Aprovació: 21/03/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER AL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Resultats definitius per a la creació de la borsa de treball de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 27/03/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A DELINEANT-TOPÒGRAF

Resultats definitius relatiu al procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a Delineant-Topògraf
Aprovació: 22/07/2014
RESULTATS DEFINITIUS BORSA AUXILIARS PRÀCTICS

Resultats definitius del procés selectiu per a la Borsa d'Auxiliars Pràctics
Aprovació: 09/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A LA BRIGADA DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS

Resultats definitius per al procés selectiu de la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Control de Plagues i Animals
Aprovació: 08/04/2014
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT SIS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Bases per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Local
Aprovació: 14/04/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Termini: de presentació d'instàncies fins el 2 de juny de 2014
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR PROVES AGENTS POLICIA MUNICIPAL

Decret de nomenament de les persones que han de formar part del Tribunal Qualificador de les proves per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Municipal.
Aprovació: 10/07/2014
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL D'INTEGRADORS/ES SOCIALS

Llista definitiva del procés selectiu per a la creació de la Borsa de Treball de la categoria professional d'Integradors/es Socials
Aprovació: 14/07/2014
BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A DELINEANT-TOPOGRAF

Bases del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a delineant-topògraf amb un contracte d'interinitat per ocupar una plaça vacant a la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Girona
Aprovació: 16/06/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA A LA PROVA PSICOTÈCNICA I ENTREVISTA ALS ASPIRANTS DE CAPORAL

Anunci de convocatòria a la prova psicotècnica i entrevista dels aspirants que han superat el tercer exercici per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la policia municipal.
Aprovació: 25/06/2014
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL CONTRACTACIONS TEMPORALS BRIGADA DE JARDINERIA I BRIGADA DE MEDI AMBIENT

Llista definitiva de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona per a la Brigada de Jardinera i Brigada de Medi Ambient.
Aprovació: 16/05/2014
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ BIBLIOTECARI/A

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà - bibliotecari/a
Aprovació: 04/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 24 de juliol de 2014
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESCOLA BRESSOL

Llista definitiva per a la creació de la Borsa de Treball d'Educadors/es Escola Bressol
Aprovació: 16/07/2014
RESULTATS PRIMER EXERCICI TÈCNIC/A SUPERIOR CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ

Aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau superior al Centre Cultural de la Merce.
Aprovació: 30/07/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CONTRACTACIO'D'UN/A BIBLIOTECARI/A PEL SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL I ARXIU I PUBLICACIONS

Relació de persones admeses i excloses al procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a bibliotecari/a pel Servei de Gestió Documental i Arxiu i Publicacions
Aprovació: 30/07/2014
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR PEL CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ

Bases del procediment selectiu per a la contractacio laboral temporal d'un/a tècnic/a superior per prestar serveis al Centre Cultural de la Mercè, adscrit a l'àrea d'Alcaldia.
Aprovació: 04/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el 18 de juliol de 2014
BASES PROVISIO TRES PLACES DE CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS (PROMOCIÓ INTERNA)

Bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds 20 dies naturals a partir de la publicació en el DOG
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DELA POLICIA LOCAL-CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL

Bases del procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia Local - concurs de Mobilitat Horitzontal.
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds 20 dies naturals a partir de la publicació en el DOG
RESULTATS DEL SEGON EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE SIS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL

Aspirants que han superat el segon exercici del procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places d'Agent de la Policia Municipal
Aprovació: 23/07/2014
VALORACIÓ DE MERITS DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA MUNICIPAL

Valoració de mèrits dels aspirants a les proves selectives per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la Policia Municipal.
Aprovació: 01/07/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona