Ajuntament de Girona
Escola Municipal de Música de Girona
  • Bloc
  • YouTube
  • Flickr
  • Issuu


Us trobeu a:   L'Escola - Presentació

L'Escola Municipal de Música de Girona (EMM)

L'EMM neix amb una vocació de servei als ciutadans de Girona per donar resposta a les seves necessitats d'expressió artística i de formació musical, i amb la voluntat de participar en les diverses activitats de la ciutat.

El fet d'impartir una formació musical no reglada permet l'adaptació màxima del currículum a cada individu. Qualsevol persona, independentment de l'edat, condició, inquietuds musicals, etc. pot accedir a aquesta escola si troba que l'oferta educativa del centre és del seu interès.

Des de l'Escola Municipal de Música de Girona entenem l'educació com una acció coordinada i global on participen professors, pares, alumnes i la societat. Per tant creiem en unes institucions educatives democràtiques on es promogui la participació i coresponsabilització de les decisions acordades.

Pel que fa a l'educació musical, entenem que la música és una eina d'expressió i desenvolupament personal fonamentada principalment en la pràctica instrumental sense menystenir cap altra forma d'apropament a la música, que comprèn totes les manifestacions musicals, a l'abast de tothom i accessible econòmicament.

Per tal de portar a terme la formació musical, l'EMM compta amb professorat qualificat pluridisciplinari i amb contínua formació pedagògica. Tot l'equip treballa conjuntament per progressar en la pràctica docent, innovar els serveis de l'escola i millorar-ne la qualitat.

L'EMM es declara catalana en relació amb la identitat de país; no confessional i respectuosa pel que fa a les creences de cada persona; democràtica i plural en el seu funcionament, per la qual cosa es basarà en la responsabilitat compartida entre els usuaris, treballadors i titular, així com en la cooperació amb altres serveis i institucions semblants o concurrents.

Creació de l'EMM

A partir de la dissolució del Consorci de la Música Isaac Albéniz, l'Ajuntament de Girona, en sessió Plenària de data 29 de juliol de 1997, va aprovar la creació de l'Organisme Autònom Escola Municipal de Música de Girona per a la gestió directa del centre educatiu públic Escola Municipal de Música de Girona i de les activitats relacionades amb la creació i funcionament d'aquest centre.

En la sessió plenària del 13 de juliol de 2005 es va canviar el nom d'aquest organisme autònom per Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona, que actualment es regeix pels Estatuts aprovats en aquesta sessió plenària.

Pressupost 2015 de l'Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona.

Casa Ensesa i Farinera Montserrat

L'edifici on se situa l'EMM, tal com es pot contemplar actualment, és obra de l'arquitecte gironí Rafael Masó (1880-1935). Ell va reformar l'edifici durant els anys 1913 i 1914 i el va dotar de l'estil modernista de l'època (façana principal, escala interior i un llum). Més tard torna a intervenir en l'edifici per dotar-lo d'una nova tanca (1932).

Posteriorment, l'any 1950, Francesc Folguera hi va fer diverses modificacions i finalment l'any 1995 es rehabilità, després d'haver restat abandonat diversos anys. Actualment és la seu de l'Escola Municipal de Música de Girona.

Si desitgeu més informació sobre aquest edifici podeu consultar el web Art Nouveau a Europa o el web dedicat a Rafael Masó.

Si desitgeu més informació sobre Rafael Masó podeu consultar la seva biografia dins del web dedicat a aquest arquitecte.

Nous espais per a l'EMM

Per tal de disposar de més espais, l'escola ha previst la construcció d'un nou edifici dins dels terrenys que ocupa. Aquest nou edifici, annex a l'actual, servirà per ampliar els espais disponibles per a les activitats docents i permetrà tenir un nou auditori amb una capacitat suficient per a les necessitats de l'escola i per a les actuacions musicals que es programin.

© 2015 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat