Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió en tràmit

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Aprovació avanç

Suspensió potestativa del règim de comunicacions,llicències i ampliacions d'activitats de restauració i obres relacionades.Àmbit: a)Barri Vell; b)Barri Mercadal; c)Barri Eixample nord.Classificació: Bars (classe B); bar-restaurant (C);Restaurants (D) (10/06/13)

Aprovació inicial

Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 63 zona comercial Palau (13/04/15)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 57 PA-115 Carrer Guilleries (14/02/14)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 48 PA-104 Pont de la Barca (17/09/12)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 42, C/ Carme Auguet (10/05/11)

Modificació Puntual del PGOU, àmbit de la incineradora i del nou complex tecnològic de gestió de residus municipals de Campdorà (13/04/10)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 32 - Implantació del nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (09/03/10)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 13 - PA 100 Carrer Pedret (10/10/06)

Aprovació provisional

Modificació puntual del TR del PGOU núm. 59 per a la supressió del PMU 13 C. Barcelona i delimitació dels Polígons d'Actuació Urbanística PAU 116 (C. Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C. Barcelona - nord). (13/07/15)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat (13/04/15)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 62 a la UA Camí Vell de Fornells (13/04/15)

Modificació puntual del Text Refós del PGOU núm. 51 - PA 89 l'Aurora (09/02/15)


© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat