Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió en tràmit

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Aprovació avanç

Suspensió potestativa del règim de comunicacions,llicències i ampliacions d'activitats de restauració i obres relacionades.Àmbit: a)Barri Vell; b)Barri Mercadal; c)Barri Eixample nord.Classificació: Bars (classe B); bar-restaurant (C);Restaurants (D) (10/06/13)

Modificació puntual del Text Refós del PGOU núm. 51 Delimitació Pla Especial l'Aurora - Avanç (14/01/13)

Aprovació inicial

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 58 alineació immoble núm. 148-150 del C. Santa Eugènia (10/03/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 57 PA-115 Carrer Guilleries (14/02/14)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 48 PA-104 Pont de la Barca (17/09/12)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 42, C/ Carme Auguet (10/05/11)

Modificació Puntual del PGOU, àmbit de la incineradora i del nou complex tecnològic de gestió de residus municipals de Campdorà (13/04/10)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 32 - Implantació del nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (09/03/10)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 13 - PA 100 Carrer Pedret (10/10/06)

Aprovació provisional

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 54 per a la regulació dels elements admesos sobre l'alçada reguladora màxima en la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.2 (10/03/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 55, per l'ajust de l'àmbit, les zones i els sistemes del PEU de la Creueta (10/03/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 56 desafectació sòls AP-7 per canvi d'ubicació de l'enllaç previst en el PGOU (14/02/14)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 53 Condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts (09/12/13)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52 per la incorporació dels sectors Accés Nord, Pla de baix de Domeny i Parador del Guell (09/12/13)


© 2014 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat