Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació UA 68 Can Llobet

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004000046

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-087

Aprovat definitivament pel Ple (02/03/04)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 48 de 10/03/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat