Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA Torroella-Nestlé

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001381

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-077

Aprovat definitivament pel Ple (03/02/04)

Publicació definitiva en el BOP núm. 35 de 20/02/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat