Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de Mas Marroc

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003003977

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-082

Aprovat avanç pel Ple (07/10/03)

Aprovat definitivament pel Ple (02/12/03)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 240 de 17/12/03

Derogat pel projecte de reparcel·lació Mas Marroc 2007 Núm exp. 8-110© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat