Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial Restaurant l'Avellaneda

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008005310

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-146

Aprovat inicialment pel Ple (13/05/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (08/07/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (01/10/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5260 de 18/11/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat