Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació del sector Mas Masó

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001498

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-080

Aprovat inicialment pel Ple (07/10/03)

Aprovat definitivament pel Ple (13/01/04)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 15 de 23/01/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat