Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA 01 Agustí Riera

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001048

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-075

Aprovat definitivament pel Ple (13/01/04)

Publicació definitiva en el BOP núm. 15 de 23/01/04© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat