Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 29 - Carrer Can Pau Birol

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008012442

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-119

Aprovat inicialment pel Ple (11/11/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (10/02/09)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (01/04/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5387 de 26/05/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat