Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana PA-17 -Puig d'Àligues-

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007009609

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-136

Aprovat definitivament pel Ple (13/05/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5146 de 5/06/08

Publicació definitiva en el BOP núm. 106 de 2/06/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat