Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial d'assignació d'usos de l'equipament del Fòrum

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006094

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-131

Aprovat definitivament pel Ple (15/01/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5054 de 23/01/08

Publicació definitiva en el BOP núm. 16 de 23/01/08© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat