Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums de l'Audiència

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007006566

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-135

Aprovat inicialment pel Ple (23/07/07)

Aprovat definitivament pel Ple (13/11/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5013 de 21/11/07

Publicació definitiva en el BOP núm. 226 de 21/11/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat