Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana per l'ordenació de volums a la finca -Can Dalmau-

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2007000829

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-133

Aprovat definitivament pel Ple (10/04/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4872 de 30/04/07

Publicació definitiva en el BOP núm. 80 de 23/03/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat