Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Av/ Josep Tarradellas-Pont Major

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006006468

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-132

Aprovat definitivament pel Ple (09/01/07)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4802 de 18/01/07

Publicació definitiva en el BOP núm. 14 de 19/01/07© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat