Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial d'assignació d'usos equipament - Quintana de baix - Text refòs

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006001315

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-125

Aprovat definitivament pel Ple (12/09/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4727 de 27/09/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 182 de 22/09/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat