Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana per a la ordenació volumètrica de l'edificació del c/Sant Daniel, 15

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006004469

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-129

Aprovat definitivament pel Ple (12/09/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4726 de 26/09/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 182 de 22/09/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat