Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana per ordenació de volums Mas Barril II

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006004465

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-130

Aprovat definitivament pel Ple (12/09/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4726 de 26/09/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 182 de 22/09/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat