Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana de la unitat d'actuació núm. 74 - Mas Gri

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2006003810

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-127

Aprovat definitivament pel Ple (04/07/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4677 de 17/07/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 134 de 13/07/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat