Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana del sector Mercat de Sta. Eugènia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005005485

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-115

Aprovat definitivament pel Ple (07/03/06)

Publicació definitiva en el BOP núm. 52 de 15/03/06© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat