Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana unitat d'actuació núm. 86 - Camp de la Coma

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005008096

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-121

Aprovat definitivament pel Ple (04/04/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4615 de 18/04/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 74 de 18/04/06

El 16-1-2012 es va aprovar una modificació puntual del PMU amb núm. d'expedient 18-173© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat