Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana carrer Guilleries

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005001730

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-112

Aprovat definitivament pel Ple (04/04/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4615 de 18/04/06© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat