Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

Pla de Millora Urbana per l'ordenació de volums c/Mas Figueres - Camí vell de Fornells

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005008579

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-122

Aprovat definitivament pel Ple (04/04/06)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4615 de 18/04/06

Publicació definitiva en el BOP núm. 74 de 18/04/06© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat