Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005001739

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-113

Aprovat definitivament pel Ple (04/10/05)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4487 de 11/10/05

Deixat sense efecte per la Sentència núm. 591, de 28 de novembre de 2008, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. S'inicia nova tramitació (Exp. 20110012733)



© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat