Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificacions puntuals del Pla Especial del Barri Vell

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004004548

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-108

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (23/12/04)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4318 de 08/02/05



© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat