Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Modificació puntual Pla Especial Barri Vell illa 229. PA-105 Carrer Oliva i Prat

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008001390

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-143

Aprovat inicialment pel Ple (11/03/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/10/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (10/12/08)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5313 de 6/02/09© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat